Introduction

Wat is conceptontwikkeling?

Onder conceptontwikkeling scharen wij onze onderzoeksopgaven die zich afspelen in de volle breedte van het vakgebied van architectuur en stedenbouw, met name op gebieden waar nog weinig voorbeeld oplossingen voorhanden zijn. Daarin start NEXIT niet alleen op eigen initiatief interne projecten maar werken wij ook aan onderzoeksopgaven in opdracht. De uiteenlopende projecten zijn primair gericht op de vraagstukken uit het veld met als doel om te kunnen resulteren in een concrete realisatie. Onderzoeksbevindingen passen wij ook toe in lopende praktijkopgaven. Aan de hier gepresenteerde conceptontwikkelingen zijn daarom dan ook gerealiseerde projecten gerelateerd.

 

Co-creatie

De onderzoeksvelden waarin we actief zijn laten zich onderverdelen in stedelijk onderzoek, landelijk onderzoek, herprogrammering en energetische vraagstukken. Op al deze terreinen hebben we onze affiniteit omgezet in initiatief. Veelal sluiten zich in de loop van een traject (kennis)partners aan om een concept in co-creatie door te ontwikkelen of te realiseren. Ook weten uiteenlopende opdrachtgevers ons steeds vaker te vinden voor het onderzoeken en uitwerken van een ongebruikelijk vraagstuk.

 

Industrieel maatwerk

De hedendaagse bouwopgave ontwikkeld zich steeds meer naar industrieel maatwerk waarin efficient gebruik gemaakt wordt van grondstoffen, energie en arbeid. Ook hergebruik, prefabricatie en optimale engineering en samenwerking met bouwpartners spelen hierbij een belangrijke rol. Een bouwproductie gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit vraagt dan ook om een nieuwe manier van denken met een 'out of the box' mentaliteit. Deze mentaliteit bindt ons met onze partners en opdrachtgevers.

 

Opdrachtgevers

NEXIT is zich bewust van de veranderende marktomstandigheden en speelt hier op in. We ontwikkelen zelf nieuwe inititatieven en richten ons naast gevestigde opdrachtgevers ook op nieuwe typen opdrachtgevers en samenwerkingsverbanden waarbij je kunt denken aan ketenintegratie en CPO initiatieven (CPO=Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Samen met onze partners zoeken we de ruimte buiten de gebaande paden. Het huidig tijdsgewricht biedt volop ruimte voor nieuwe benaderingen en concepten waarin NEXIT zowel een initierende als faciliterende rol wil spelen.