Introduction

Wat is BIM ?

Een Bouw-Informatie-Model is een replica van een gebouw, een virtueel prototype van het ontwerp waarmee analyses gemaakt kunnen worden. Een model dat door alle bouwpartners gebruikt kan worden om informatie aan te onttrekken of juist aan toe te voegen. De meest optimale content van een BIM model is één bestand waarin alle geometrische en niet geometrische (intelligente) informatie verzameld is en het gedrag van het gebouw in alle levensfasen beschrijft of voorspellen kan; van ontwerp tot en met gebruiksfase.

 

Doel

De bouwindustrie zal steeds meer opgevat worden als 1 keten waarin ontwerpers, bouwers en exploitanten samen een gebouw ontwikkelen. Een BIM dient ter ondersteuning van alle ketenpartners die in een bouwproces moeten samenwerken. Een BIM verschaft hen consequent dezelfde informatie op basis waarvan kosten en baten van varianten doorgerekend kunnen worden zowel wat betreft stichtings- alsmede exploitatiekosten. Een design&construct team kan met behulp van een BIM afwegingen maken voor de hele keten.

 

Ambities

De projectpartners zullen van te voren met elkaar moeten afspreken welke informatie zij in het BIM verwerkt willen hebben. Een zinvol BIM bevat niet meer informatie dan nodig is voor de analyses die gewenst zijn in het ontwerpproces en om de benodigde tekeningen of andere informatie te kunnen verstrekken.
Specifieke ambitie's die NEXIT belangrijk vind zijn:
- verduurzaming; optimaliseren van passieve en actieve energieprestaties van een gebouw.
- kosten analyse;  ontwerpvarianten sneller en consequenter doorrekenen
- bouwkundige analyse; ontwerpalternatieven accuraat beoordelen op esthetica, maakbaarheid en onderhoud.

 

Analyses

Op basis van deze ambities is het zinvol om een bouwinformatiemodel te bouwen waarmee de juiste simulaties en analyses uitgevoerd kunnen worden, en waarmee de gewenste tekeningen kunnen worden gegenereerd. Het  standaard BIM protocol helpt hierbij, om samen met alle ketenpartners vast te stellen wat een gepast model is.